Deze beelden van licht, waartoe de mens altijd wordt aangetrokken, licht in de duisternis, dat opheldert, zichtbaar maakt, een warm gevoel oproept vaak van verbondenheid met anderen, je vergezelt waar je niet kunt zien: licht: symbool van het heldere wanneer je de weg kwijt bent, dat aangeeft waar mijn twijfels liggen en waar alles in gereedheid komt. Mensen verzamelen zich er omheen. Zelfs de dieren worden er magisch door aangetrokken.

uit 2001 tot 2015 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Symbool van licht

2013

Vrouw die zich zelfbewust toont door zich te belichten. De symboliek is hier heel sterk.

Behoefte aan licht

2013

A group of which some carry light and thus illuminate others: figuratively speaking.

Het licht

2013

Een kind in een vreemd, energiek licht. haar innerlijke wereld wordt zichtbaar door de kaars die haar gezichtje beschijnt.

Meisje met licht

2013

Kind met lichtjes. Zij straalt rust en verwachting uit.

Een hechte band smeden - Verbonden

2015

Ondersteuning van licht

2015

Aangetrokken en verenigd in licht

2014

Licht is belangrijk

2014

Licht is een symbolisch anker waartoe mensen zich bij pijnlijke gebeurtenissen altijd wenden. Velen gaan dan de straat op en grijpen collectief naar dit positieve element, symbool van vasthouden aan het goede, (licht is zien) afkeer van het donkere, het negatieve en dragen dit in grote saamhorigheid uit. Het maakt vaak positieve energie los. Mijn beeld hier geeft dit op een bijna abstracte manier weer en heeft zich voor de zoveelste keer gemanifesteerd. Hopelijk blijft het niet bij een uiterlijke verschijning, maar brengt het een bewustwording in de geesten op gang die een werkelijke verandering in gang zet. Zo moet mijn beeld worden opgevat.

Macht van het licht

2014

Massa's met lichtfakkels gedreven door het zelfde licht - doel.  

Omringd en geleid door licht

2014

Ondersteuning van licht

2014

Energie, die beweegt

2013

Een enorme stroom mensen op de been, voor vergaderingen, evenementen, protesten, vluchten van duizenden zoals we vandaag zien in Europa en het Midden-Oosten is een fenomeen dat in onze tijd toeneemt. Zijn er te veel mensen?

Betekenis van licht

2012

Zoekende naar licht

2012

Dubbel licht

2009

Deze vrouw knielt, houdt haar dubbellicht omhoog. Donkere schaduwen bewegen op de achtergrond. Zij is als een baken in de duisternis.

Houvast

2009

Optocht in het licht 01

2009

Optocht in het licht 02

2009

Paradox

2004

Een Amerikaanse moslima stelt zich vragen over haar identiteit. Is ze volbloed Amerikaanse of enkel moslima. Wordt zij geaccepteerd in dat land dat zich toch beroept op zijn verscheidenheid? Haar licht dat ze opsteekt is enkel symbolisch.

Licht en donker

2001

De vrouw in het rood houdt krachtdadig haar licht omhoog als helderheid tegen het donker. Het duistere figuur op de achtergrond symboliseert het duistere, het kwade.