• Rechter legt beslag op miljoenen van Proximus voor EDPnet

  6 december 2023

  https://www.tijd.be/ondernemen/telecom/rechter-legt-beslag-op-miljoenen-van-proximus-voor-edpnet/10510893.html

  Lees meer >> | 0 keer bekeken

 • Uitputtingsslag

  6 december 2023

  Hitler is terug, maar vooral zijn schanddaden, alsof hij nooit is weggeweest, waarschijnlijk enkel ondergedoken, vermomd als weldoener, incasseerder met grote initialen op wolkenkrabbers, waarmee iedereen vertrouwd is of waarin vertrouwen leeft.

  Je ziet het overal weer opduiken op slagvelden van voetbal , op muren als graffiti, het oogt zo vaderlijk dat hoge huis met steeds overal opduikende initialen : bck of is het ckb, ccb? Het maakt niet uit. Allen horen de klank en zien de initialen veelvuldig als muziek voor veiligheid en toegang tot meer, of is het beheer in eigen sfeer? Berekening, plundering als weldaad aangebracht of straf voor een vergrijp dat er niet was, verzonnen vol dreiging, de boosdoener dat ben jij , al weet je beter, je bent ontwricht en ook de anderen om je heen. Zo was je nooit voorheen.

  Je ziet je graf, dat je zogenaamd zelf gegraven hebt.

   

  Dan word je boosheid  je ouders meegedeeld. Die stellen zich vragen. Zo was je nooit voorheen.  

  Meteen begint de stoet van medewerkers je te bewerken:

  helpers , bestuurders, genezers curatoren, mandatarissen allerlei die je zwaar verdiende spaarvarken met veel bravoure om het leven brengen en jezelf naar ’t leven staan.

  Lees meer >> | 0 keer bekeken

 • Surrealistisch verhaal ? Werkelijkheid op 18 oktober 2023.

  19 oktober 2023

  Surrealistisch verhaal ? Werkelijkheid op 18 oktober 2023.

  Ontiechlijk vroeg , 5u , was me de slaap geroofd door psycho-terreur die nu al sinds een jaar als een zwarte wolk boven ons hoofd hangt. Schrijven is daarvoor de oplossing. Ik schrijf teksten waarin ik de oorzaak van mijn kwellingen oplijst  of uitwijk naar creatieve omschrijvingen en gewaarwordingen over het onheil.

  Zo ook die morgen, voor mijn computer schrijvend nog  in totale  duisternis buiten, met enkel licht rond mijn bureau, zeker te zien buiten. Daar mijn gehoor mij in de steek laat , voelde ik niets van geschuifel,  aankomen, of stappen op mijn oprit.

  Het was al 5 voor 12 (symbolisch) . Plots gebonk op mijn voordeur. Ik twijfelde , had al zo vaak met dieven te maken gehad en opende niet. Toen lieten stemmen in koor weten dat de politie aan de deur stond, zij eisten binnenkomst. Zij volgden in mijn atelier , waarschiijnlijk ben ik erg boos geworden zag me bedreigd en heb geschreeuwd. Wat een vertoning.! Een geharrewar van afweer en tegenweer. Waar is uw zoon ?

  Wat voor een vraag, mijn zoon is 56 en met zijn kinderen in zijn huis zoals altijd.

  Nu werd verklaard dat er huiszoeking was, om  mijn zoon te vinden en alles wat hij bij ons zou gestapeld hebben ? Wat een veronderstellingen?  Beschuldigende veronderstellingen die nergens op sloegen. Dat had één der politiemannen vlug gezien. Hier enkel kunst, wat wil je bij een kunstenaar?

  Waar is je man? In zijn bed natuurlijk, waar ? Toen werd gezocht waar mijn man nog sliep, hij is ziek, de lamp op hem gericht. Eindelijk een boosdoener gevonden. En waar was nu die zoon? Niet naast zijn vader?  Niet in de zwarte kamer of kast, niet in het atelier met werken. Nergens.

  Dan werd aan tafel gezeten, rondgezocht tot een paar dozen tevoorschijn kwamen. Aandelenboeken. Word je daarvoor in de vroegte opgetrommeld, voor vreemde veronderstellingen van schuld en boosheid?

  Wie is de snoodaard  om dit aan oude burgers  toe te dichten, die nooit met het gerecht te maken hadden. Faschistische GESTAPO methodes terug van weggeweest? Machtsmisbruik .Ik herinner me de laatste jaren van de 2e wereldoorlog. Toen doken ze bij mij thuis op : de GESTAPO.  De laatste dagen voor het eind van die oorlogstijden.

  Na opstaan van mijn man werd er rond de tafel gezeten met 1 man en 2 vrouwen waarvan één de autosleutels vroeg en een half uur lang alles daar doorzocht en papieren fotografeerde zoals we hoorden. Nutteloos tenzij we weer zouden horen dat onze verzekering verstreken was zoals al eens voorheen. Complete bullshit. Einschüchterung.

  In ieder geval werd  rond de tafel gezeten, kartonnen dozen met onze aandelenpapieren uit de mappen gehaald en meegenomen. Waarom??? Wij moesten zelf het bewijs van meename fotograferen daar er ons anders niets restte als bewijsstuk. Hoe verwarrend allemaal, spijkers op laag water. Herinnerde me wel aan mijn ervaring als kind toen de GESTAPO in ons huis verscheen en ik de angst van mijn familie nooit vergeet.

  Na afloop vernamen we dat onze zoon eveneens zo behandeld was, en al zijn gsm’s, computer en nog meer meegenomen, misselijk evenals bij zijn ex. en vriendin. De vrouwen  zitten zonder aansluiting met de buitenwereld en zijn totaal getraumatiseerd. Zijn boos op ons en willen geen enkel contact meer door die psycho-terreur. Zij waren niet met 2 en mijn zoon zoals wij betalen er de prijs voor. Zij willen met ons niets meer te maken hebben. Griezelige schade voor 80 jarigen, en voor mijn zoon. Zijn vrienden kapot gemaakt en hun vriendschap. Een hoge prijs aan verlies, niet goed te maken meer. Totaal verstoord vertrouwen, wat werd hen verteld? Wellicht weer gebaseerd op leugens zoals alles hier. Griezelig. Zij voelden het  als een vrouw bij verkrachting, die hier psychisch was. Zij hadden niets misdaan en werden valselijk beschuldigd door J. S ( sinds 1999 als bijna teenager in dienst gekomen bij onze zoon) die al een jaar in alle richtingen kronkelt om zijn wandaden te camoufleren en een mes in de rug van ziijn vroegere meesters steekt die hem onmogelijke kansen boden. Hij is het typische slemiel, verradertype dat in de hand bijt van wie hem voedde. Een laaghartig karakter.

  En daarnaast de druk door de verdwijning van onze zoon, waarvan we hoorden : ‘hij is aangehouden’ en later, ‘moet in de gevangenis blijven.’ Ons brak de klomp : verdachtmakingen, beschuldigingen suggererend die geen uitstaans met de werkelijkheid hadden, enkel beschadigend en vernietigend bedoeld waren zoals dat al een jaar aan de gang was. Met welke achterlijke individuen hadden we te maken?  Zoals in de tijd van Hendrik 8.? Of bij de graven van Egmont en Hoorn ? Of Anna Boleyn en Cromwell. Het achtereind van de wereld???En dit na Einstein en verlichte geesten. Not done!

  De volgende dag kwam dan tegen de avond onze zoon opduiken. Zijn ervaringen zoals in Equador! Hij werd verhoord , moest slapen zonder kussen , kreeg een ganse dag geen eten ( dat hoeft niet voor een onverwachte bajesklant, en hoorde de ganse nacht om het kwartier een biep). Daar kan je goed van slapen. Staatsgewalt met gijzeling en folter, daar leek het meer op. Iran of Rusland beticht !!! Nee hier dit surrealistische land! En geen mogelijkheid tot contact met wie niet wist waar hij was: zijn familie. Is het de bedoeling dat het gerecht de onschuldigen sadisme uitzet om ze zeker tot schuldbekennen aan te zetten? Zijn huis te koop gesteld bij terugkomst met bloedrode plakaten van verkoop door het bloedgerecht gepromoot pal voor je huis gepoot tijdens je afwezigheid : sneeky zoals bij de fashisten in world war 2.

  Pijniging door afname van alles wat een burger uitmaakt, geld, verbindingen computer en gsm, gesneek in privegesprekken en uithuisgooien van oude mensen en werkzame, creatieve burgers, zakenmensen die iets verwezenlijken. Hoe stompzinnig dit land.

  Gelukkig zijn er nog goeden!

   

  Lees meer >> | 0 keer bekeken

 • Ontmoet Gabriëlla in haar atelier

  2 april 2023

  Een video die een algemeen overzicht geeft over de kunstenares , Gabriëlla Cleuren.

   

  Lees meer >> | 124 keer bekeken

 • Gezondheid, een virtuele wereld

  25 oktober 2022  De mens is een kwetsbaar wezen. In de serie 'Health' probeert Gabriëlla haar gevoelens te verwerken die worden opgeroepen door pijn, ziekte, gezondheidsproblemen, de zorg voor een familielid. Het hoort bij het leven en Gabriëlla probeert het te vertalen naar haar virtuele werelden.  

  Lees meer >> | 162 keer bekeken

 • Virtuele werelden een dagboek

  18 oktober 2022

  Vroeger vertelden schilders hun verhalen door middel van iconen en symbolen. In de jaren negentig besloot Gabriëlla de efficiënte beeldtaal van computers te gebruiken. Ze probeert haar gevoelens en observaties in pictogrammen te vatten en creëert zo haar eigen 'Windows'. En er zit nog een virtueel tintje aan: ze schildert met pixels, emotionele, spontane stippen.
  Gabriëlla: "In mijn serie Brave New Old Worlds zien de pixels er bijna verbrokkeld uit, heel ruw, verwijzend naar de verbrokkeling van de tijd, die op een goede of slechte manier evolueert."

  Lees meer >> | 114 keer bekeken

 • Poëzie van de wildernis

  11 oktober 2022

  In de zomer van 2014 besloot Gabriëlla een serie van haar werk te wijden aan de poëzie van het bos/de wildernis. 
  Gabriëlla: "In die tijd werd reizen naar het buitenland voor mij onmogelijk, dus besloot ik mijn aandacht te richten op een nabijgelegen bi

  Lees meer >> | 123 keer bekeken

 • Brood en spelen

  4 oktober 2022

  Als kunstenares kan Gabriëlla Cleuren niet onverschillig blijven voor de verschrikkingen waarmee de wereld vandaag geconfronteerd wordt. Oorlog, geweld, klimaatverandering, vluchtelingen, ... Het lijkt een never ending story. "Mijn schilderijen in de serie Brave New Old Worlds zijn vooral symbolisch, ze proberen veel soortgelijke verhalen tegelijk te vangen. Ik ben voortdurend op zoek naar beelden die eenzaamheid, verlatenheid, ongerechtigheid, geweld, revolutie uitdrukken... Het is mijn maatschappijkritiek met een twist, waarbij ik mijn eigen accenten toevoeg", legt Gabriëlla uit. 

  Lees meer >> | 138 keer bekeken

 • Tori en Lokita

  27 september 2022

  Een zeer bijzondere film die de exploitatie van alleenstaande vluchtelingenkinderen op scherp zet. Hun precaire levenssituatie en schaamteloze exploitatie door misdadige volwassenen, zonder enig medeleven.

  De enorme levensgevaren die ze lopen is vol creatieve invallen om zich toch maar te handhaven. Tori is onverschrokken en vindingrijk, Lokita is als meisje nog weerlozer aan nog meer gevaren blootgesteld. De spanning wordt voortdurend pijnlijk volgehouden en opgedreven. De eerlijkheid van de twee kinderen, hun liefde voor elkaar en hun goodwil ten aanzien van hun familie, de tederheid en zorg ten aanzien van elkaar is zo spanningsvol langdurig in beeld vastgehouden en opgedreven door akelige volwassenen, bedreigende isolatie tegenover tedere gebaren: een hand opleggen, een wonde verzorgen, samen zich in slaap zingen. Fantastische contrasten waarbij menselijkheid nooit in criminaliteit ten onder gaat. Alleen tussen de kinderen speelt een gehechtheid en zorg, een gaafheid die scherp contrasteert met de meedogenloze buitenwereld die de zwakken uitzuigt waarbij alleen geld een rol speelt.

  Lees meer >> | 227 keer bekeken

 • Albert Bartsoen : Gentse impressionist. Een tentoonstelingsbezoek.

  20 september 2022

  Een waardevolle tentoonstelling met voor mij bevreemdende keuze van de kunstenaar wat zijn onderwerpen betreft. De moeizaamheid van schildering, het gewroet is in de werken te voelen. Zijn keuze van staketsels en daken met industriële vervuiling ligt waarschijnlijk aan zijn afkomst: zoon van een fabrikant, heeft dus oog voor zulke onderwerpen die zeer onrustgevend zijn en het tijdperk van de vervuiling inzetten.  Ook de vele burgerhuisjes die het moeilijk hebben met leegte zijn typisch Vlaams. In die zin legt hij wel een tijdperk vast: opkomende industrialisering met als tegenhanger lege grijze straten, en veel horizontaliteit: een lange muur, een huizenrij , eindeloos . Vreemd voor mij die het vooral van ritme en tegenstellingen moet hebben. De twee zeewerkjes van Ensor zien er krachtiger uit van beweging en van kleur.

  Lees meer >> | 196 keer bekeken

 • Meer blogs >>