De fragmenten zijn vastgehouden, snel verdwijnende archaïsche werelden, vol rust, stilte, mensen en dieren in de natuur ingebonden. Ze zijn vandaag bedreigd door oprukkende verstedelijking, door steen-lawaai, wegen, verkeer, huizen en veranderde intermenselijke verhoudingen (moeder-kind-kinderen). De fragmentaire vorm staat voor verdwijnen, vluchtig worden – oplossen ; een steeds voorthollend proces.

uit 2009 tot 2023 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Van de wind voortgedreven

2022

In dit werk heb ik geprobeerd de kortstondige maar hardnekkige essentie van beweging en verandering vast te leggen. Het silhouet van een fietser tegen een dynamisch geborstelde lucht, weergegeven in expressieve acrylverf op papier, geeft een moment weer dat zweeft tussen dag en nacht. Dit kunstwerk belichaamt het niet-aflatende streven naar voorwaarts momentum te midden van de vloeiende en veranderende tijden en biedt een krachtige visuele herinnering aan veerkracht en continuïteit in iemands ruimte.  

Voorbijgangers

2018

In mijn creatie onderzocht ik het samenspel van licht en schaduw, waarbij ik vluchtige momenten van het leven uitbeeldde. Dit kunstwerk, gemaakt met krachtige acrylstreken op papier, legt de essentie van beweging en de kortstondige aard van onze interacties vast. Het is een viering van de mensheid en de ingewikkelde dans van verbinding en eenzaamheid, die een symfonie van emoties tot uitdrukking brengt die resoneren met de ziel. Het is niet zomaar een stuk aan de muur; het is een dagelijkse herinnering aan de levendige energie die ons allemaal omringt. Dit werk kopen als ondersteuning >>    

Boom in de tuin

2021

In dit stuk heb ik de essentie van rust en vitaliteit vastgelegd in een semi-abstracte tuin. Met behulp van pittige streken en levendige acryltinten op papier heb ik geprobeerd het samenspel van licht en de dans van de natuur in beeld te brengen. Het kunstwerk bruist van leven en heeft tot doel uw ruimte een gevoel van groei en verjonging te geven. Het is een viering van het eeuwige ritme van de natuurlijke wereld en de sereniteit die het schenkt. Dit werk kopen om te ondersteunen >>

Kleuren van eenzaamheid

2021

Als je tussen de bomen loopt zul je versteld staan van de kleuren. Daarom is een boswandeling een groot genoegen. Dit gevoel vind je niet in een grote stad. Dit werk kopen om te ondersteunen >>

Water in de wildernis

2021

Op mijn wandelingen in de wildernis van het Buitenland vormen de uiterwaarden van de Schelde, de sloot langs de weg omzoomd met bomen en sijpelend, reflecterend water een duidelijke poëtische vorm. Het meest leesbare en lyrische beeld van de 3.
De uitdaging hierbij is om ook in abstractie een subtiele, minimale leesbaarheid te behouden.
Opdringend tot aan de rand van de abstractie, zeer geordend, gedisciplineerd als symfonische muziek; 'Alles in Einklang'. Dit werk kopen om te ondersteunen >>

Straling

2020

De zon schijnt door de bomen. Het lijkt op een soort explosie. De bomen zijn een stel verbrande dingen. Dit werk kopen om te ondersteunen >>    

Vreemde eenzame wereld 02

2016

Een aaneenschakeling van eilanden die bij eb constant overstroomt - elke 6 uur van vorm verandert.
Een eiland dat zijn tong uitsteekt aan de andere kant van de zee, het vasteland. Een fascinerend steeds veranderend landschap - een rijke grillige natuur, die algen aanspoelt - schelpdierblauwe waterstromen en het zand rozeachtig kleuren.
De ruwe zee in de verte bedekt de zandheuvels als één stuk zee en vormt watergeulen in blauwtinten met het andere deel van de zee op de achtergrond.
Hoe rijk deze steeds veranderende wereld - dit steeds veranderende uitzicht - het verrassende levende leven als een wonderbaarlijk stilleven. Een veranderende plek van ontdekking direct: de natuur achtergelaten. Dit werk kopen om te ondersteunen >>

Kinderen op het wad

2015

Hun schrille geluid blaast ritmische jazz  in je oren. Het boeide mij, de verre waterstrook met donkere achtergrond, de vaargeul voor zeeschepen die hun doorvaart naar Antwerpen moeten zoeken langs groen en rode bakens. Zo vlakbij reusachtige schepen alsof ze door de velden varen: fascinerend. Daarbij kwam bij mij de lust dat vreemde landschap vast te leggen, unieke natuur, niet voor stereotiepen vatbaar, uitzonderlijk, boeiend altijd wisselend. Voor kinderen na de terugtrekking van het water een speeltuin waar schelpjes en zeediertjes te zoeken zijn en nat zand de voetjes draagt. Een vaargeul, een oneindig vergezicht, krullende graswadden en een rechte vaargeul met af en toe een reusachtig schip, vreemde opaalkleurige luchten en paarsachtig nat zand. Dit werk kopen ter ondersteuning >>

Twee vrouwen op het wad

2015

In 2015 reisde ik vol vreugde regelmatig naar Zeeland, naar de reusachtige hoge dijken langs de Westerschelde. Zo plukte ik dag en uur en bespaarde me de 100km verre tocht naar zee. Het voortdurend eb en vloed bewegend water , in en naar zee stromend, boetseerde iedere dag opnieuw , andere landschappen : de waddenwereld, onherkenbaar anders,  ieder eb en vloed deinend, vers geschapen, nooit herhaald, nooit hetzelfde, altijd een tikkeltje anders nadat het water weggetrokken is voor 6 uur. Weg, met daarna razendsnelle watermassa’s die alles weer overstromen, Nieuwe graseilanden dagen telkens weer op zodra het water terugtrekt. Veel boeiender dan de zee, altijd gevarieerd , een grote eilandenvlakte van groen stroken , scheppend helgroene grasheuvels met blauwe waterkronkels errond  en waterhoentjes en tsjipvogels op snelle voetjes, en kladden zilvervogeltjes die in formatie vliegen van links naar echts duiken  boven het  pas ontstane landschap. Dit werk kopen ter ondersteuning >>  

Eenzaamheid 03

2009

Deze eenzame vrouw loopt in een wrede omgeving van sneeuw, kou en verlaten bossen die een strijd om het leven is. 
Het is symbolisch voor de moeilijke weg van ons bestaan. Eenzaamheid behoort tot de menselijke conditie en is moeilijk te verdragen.
Wat is er met haar gebeurd? Voelen we empathie? Dit werk kopen om te ondersteunen >>

Schadow

2020

Bij het maken van dit stuk heb ik mijn ziel in elke streek gelegd, waarbij ik acryl heb gebruikt om de wisselwerking tussen licht en duisternis te verkennen. De semi-abstracte vorm is een dans van kleuren op papier, die een gevoel van contemplatie oproept. Het gaat over de essentie van het bestaan, stille momenten die boekdelen spreken. Dit kunstwerk voegt een levendige energie toe aan je ruimte en nodigt kijkers uit om hun eigen schaduwen en licht binnenin te vinden. Dit werk kopen om te ondersteunen >>

Bos

2023

In dit kunstwerk, gemaakt met levendige acrylverf op papier, heb ik me laten inspireren door de mysterieuze schoonheid van het bos. Met semi-abstracte streken heb ik getracht de essentie van de natuur te vangen: het gevoel van verwondering en de schakeringen van licht en donker die samen de oneindige complexiteit van het bos vormen. Dit werk brengt een verkwikkende, natuurlijke energie in elke ruimte, en nodigt de kijker uit om dichterbij te komen en verdwaald te raken in de diepten van zijn textuur en kleur.

Corona in het groen

2021

Na een lange periode van isolatie door Corona is het eindelijk mogelijk om in de buitenlucht, in het groen, te vergaderen. Met verbazing wordt hier zo'n eerste bijeenkomst gehouden. Dit werk kopen >>

Stilte

2020

Als je tussen de natuur staat, word je stil. Alleen de wind zorgt ervoor dat er wat geluid wordt geproduceerd. Nog steeds een wonder in onze drukke moderne tijd. Dit werk kopen >>

Verlaten

2020

In mijn kunstwerk heb ik krachtige emotie vastgelegd met wild gemengde kleuren die de essentie van een landschap samenvatten. Acryl op papier bracht mijn visie tot leven met semi-abstracte streken die de wildheid van de natuur uitbeelden. Deze werveling van kleur brengt een energieke sfeer in elke ruimte, een gesprekstartend stuk dat de kijker uitnodigt om dieper te kijken en te voelen. Dit werk kopen om te ondersteunen >>  

Bij elkaar

2018

Vier mensen op de pier, gevangen in een overvloed aan licht, omringd door groen en geel in de volle zomer met contrasterend geel en rood van hun kleding. In stilte een groep samengesmeed: groepsgevoel. Dit werk kopen >>

Langs de rivier

2017

Wandelend langs de waterkant vind je misschien rust en stilte met allerlei geluiden en kleuren. Dit is de plek voor opgewonden mensen. Dit werk kopen ter ondersteuning >> Levensloop >>

Schaduw in schaduw

2016

Een man als een donkere schaduw, als een Van Gogh wandelend langs water en schaduwen van bomen, eenzaam langs water en dijken in de wildernis. Een woordspeling met inhoud. Dit werk is te koop >> Levensloop >>

Einde van leven - een nieuw begin

2010

Een beeld van vergankelijkheid dat ook vernieuwing impliceert. Snoeien om ruimte te maken voor nieuwe scheuten. Wilde begroeiing aan de waterkant, aan de rand van de Schelde. Een nieuw begin. Dit werk is te koop >>