In onze eeuw is er een verloop van mensen over de hele wereld, de mogelijkheid tot reizen is bestaand, zelfs over grote afstanden, hetgeen veel moeilijkheden oplevert. De nieuwkomers zijn niet altijd gewenst in de veilige omgeving waarheen ze willen. De mensheid beleeft dramatische tijden. Intussen is niets verbeterd, alleen verslechterd en grootschaliger. Moet dat in een wereld met zoveel middelen en een verhoogd bewustzijn van verantwoordelijken?

VLUCHTELINGEN

(2002 - 2024)

In onze eeuw is er een verloop van mensen over de hele wereld, de mogelijkheid tot reizen is bestaand, zelfs over grote afstanden, hetgeen veel moeilijkheden oplevert. De nieuwkomers zijn niet altijd gewenst in de veilige omgeving waarheen ze willen. De mensheid beleeft dramatische tijden. Intussen is niets verbeterd, alleen verslechterd en grootschaliger. Moet dat in een wereld met zoveel middelen en een verhoogd bewustzijn van verantwoordelijken?

Zie wat er speelt.
Als schilder heb ik een sterke eigen visie op mijn  tijd en verbeeldt die in mijn werk. Het is niet decoratief. 
Van de evolutie in de wereld poog ik een getuigenis af te leggen. Mijn werk is de 21e eeuw en wat daaraan belangrijk is. Mijn tijd. Uw tijd.

BRAVE new old WORLDS

(2000 - 2024)

Zie wat er speelt. Als schilder heb ik een sterke eigen visie op mijn  tijd en verbeeldt die in mijn werk. Het is niet decoratief.  Van de evolutie in de wereld poog ik een getuigenis af te leggen. Mijn werk is de 21e eeuw en wat daaraan belangrijk is. Mijn tijd. Uw tijd.

Zijn werken die de herinnering vasthouden, de herinnering van elke dag. Die kan soms banaal lijken, boeiend , extreem, verontrustend of poëtisch , maar  ze hoort tot het leven. Wat is kunst anders dan een poging tot gesprek met de kijker door het beeld.

VIRTUELE WERELDEN een dagboek

(1992 - 2023)

Zijn werken die de herinnering vasthouden, de herinnering van elke dag. Die kan soms banaal lijken, boeiend , extreem, verontrustend of poëtisch , maar ze hoort tot het leven. Wat is kunst anders dan een poging tot gesprek met de kijker door het beeld.

Bij het op een riijtje zetten van virtuele werelden, onwerkelijke,  werkelijk werelden ( uit het geheugen) blijkt een terugkomend phenomeen, pijn, ziekte, psychische ellende en zorg om een ziieke huisgenoot  steeds weer tot terugkerende beelden  te leiden, telkens weer anders gestalte gegeven, gevarieerd in kaart gebracht.

GEZONDHEID

(2012 - 2021)

Bij het op een riijtje zetten van virtuele werelden, onwerkelijke, werkelijk werelden ( uit het geheugen) blijkt een terugkomend phenomeen, pijn, ziekte, psychische ellende en zorg om een ziieke huisgenoot steeds weer tot terugkerende beelden te leiden, telkens weer anders gestalte gegeven, gevarieerd in kaart gebracht.

De series heten de wandeling omdat ze vooral geïnspireerd zijn op de wandelingen die ze maakte en maakt met haar man Wil. Hij moet dagelijks wandelen vanwege gezondheidsredenen.

DE WANDELING

(2007 - 2023)

De series heten de wandeling omdat ze vooral geïnspireerd zijn op de wandelingen die ze maakte en maakt met haar man Wil. Hij moet dagelijks wandelen vanwege gezondheidsredenen.

De fragmenten zijn vastgehouden, snel verdwijnende archaïsche werelden, vol rust, stilte, mensen en dieren in de natuur ingebonden. Ze zijn vandaag bedreigd door oprukkende verstedelijking, door steen-lawaai, wegen, verkeer, huizen en veranderde intermenselijke verhoudingen (moeder-kind-kinderen).
De fragmentaire vorm staat voor verdwijnen, vluchtig worden – oplossen ; een steeds voorthollend proces.

VOLLE LEEGTEN unieke werelden

(2009 - 2023)

De fragmenten zijn vastgehouden, snel verdwijnende archaïsche werelden, vol rust, stilte, mensen en dieren in de natuur ingebonden. Ze zijn vandaag bedreigd door oprukkende verstedelijking, door steen-lawaai, wegen, verkeer, huizen en veranderde intermenselijke verhoudingen (moeder-kind-kinderen). De fragmentaire vorm staat voor verdwijnen, vluchtig worden – oplossen ; een steeds voorthollend proces.

Deze objecten zijn een poging de wereld van deugden en ondeugden, van geluk en ongeluk , van herinnering en eenzaamheid in wezens gestalte te geven . Daarvoor wordt afvalmateriaal , of golfkarton gebruikt, dat  geest krijgt door beschildering.

OBJECTEN een wereld van beelden

(1992 - 2021)

Deze objecten zijn een poging de wereld van deugden en ondeugden, van geluk en ongeluk , van herinnering en eenzaamheid in wezens gestalte te geven . Daarvoor wordt afvalmateriaal , of golfkarton gebruikt, dat geest krijgt door beschildering.