Zie wat er speelt. Als schilder heb ik een sterke eigen visie op mijn  tijd en verbeeldt die in mijn werk. Het is niet decoratief.  Van de evolutie in de wereld poog ik een getuigenis af te leggen. Mijn werk is de 21e eeuw en wat daaraan belangrijk is. Mijn tijd. Uw tijd.

uit 2000 tot 2024 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Aan de rand van de uitroeing

2024

In dit emotionele semi-abstracte acrylschilderij verken ik de rauwe randen van kwetsbaarheid. De penseelstreken zijn doordrenkt met een passie die tot het hart spreekt en een flikkerende geest in de schaduw uitbeeldt. Er is een dynamische balans tussen wanhoop en veerkracht, die uitnodigt tot contemplatie. Dit werk zal in elke ruimte pulseren met emotionele diepte, gesprekken op gang brengen en een intieme band scheppen met toeschouwers door zijn spookachtig mooie aanwezigheid. Dit werk kopen om mij financieel te ondersteunen in mijn strijd tegen het onrecht >>  

Een zware last dragen

2024

Bij het maken van dit werk werd ik diep geïnspireerd door het thema van veerkracht temidden van de uitdagingen van het leven. Ik heb gekozen voor een gedurfde, abstracte benadering met acrylverf, waarbij ik me concentreer op een eenzame figuur die een wereldbol draagt. Dit beeld dient als metafoor voor de emotionele en fysieke lasten die we dragen. De gestructureerde lijnen en contrasterende kleuren roepen een gevoel van strijd op, maar geven ook een krachtige energie waarvan ik hoop dat het een diepgaande, inspirerende aanwezigheid brengt in elke ruimte die het inneemt.

Geen held zonder modder

2023

Bij het maken van dit kunstwerk heb ik de rauwe, emotionele intensiteit van menselijke veerkracht onderzocht door middel van semi-abstracte vormen en een levendig acrylpalet. Elke penseelstreek belichaamt de transformatie en strijd die inherent zijn aan groei, en vangt een moment van reflectie temidden van de chaotische achtergrond van het leven. Dit werk nodigt kijkers uit om schoonheid te vinden in imperfectie en kracht in kwetsbaarheid, en geeft elke ruimte energie met zijn dynamische, tot nadenken stemmende aanwezigheid.  

Zonder kracht

2023

In mijn schilderij heb ik de emoties van frustratie en machteloosheid vastgelegd door levendige en expressieve penseelstreken. Het semi-abstracte gebruik van acryl voegt dynamiek toe, waardoor elke kijker een persoonlijke connectie kan ervaren. Het kunstwerk straalt een ruwe energie uit, klaar om elke ruimte te vullen met zijn geladen sfeer. Dit werk kopen als ondersteuning van mijn strijd  >>

Anti-vaxxers

2022

In mijn werk heb ik de complexiteit en verwarring vastgelegd die ik zie in het hedendaagse debat rond vaccinatie. Met acryl en een semi-abstracte stijl, breng ik een dynamisch tafereel van figuren en emoties. De dikke lagen verf en abrupte kleurstroken resulteren in een krachtige energie die elke ruimte zal vullen met discussie en reflectie. Dit schilderij is een uitnodiging om verder te kijken dan de oppervlakte en te duiken in de diepte van onze collectieve ervaring. Dit werk kopen om mij financieel te ondersteunen in mijn strijd tegen het onrecht >>

Een gevaarlijke wereld

2021

Dit is het beeld van een nietsvermoedende jonge vrouw die verdiept is in haar mobiele telefoon. Ze let niet op haar omgeving. Ze heeft niet in de gaten dat een man haar al een tijdje volgt. Het is avond met veel licht. Maar in haar omgeving zijn er weinig mensen op straat, die fel verlicht is. Een niet te onderschatten waarschuwing voor vrouwen alleen op straat, verdiept in virtuele gesprekken. Het kan je je leven kosten! Dit werk kopen om mij financieel te ondersteunen in mijn strijd tegen het onrecht >>

Eindelijk weer samen

2021

Een vreugdevol lichtgevend beeld van saamhorigheid met één jonge figuur met brandende fakkels op de voorgrond, die de vreugde lijkt te orkestreren en bij elkaar te houden: een wensbeeld voor 2022. Dit werk kopen om mij financieel te ondersteunen in mijn strijd tegen het onrecht >>

Twee snelheden Twee werelden

2020

In mijn werk verkennen we de krachtige dynamiek tussen traditie en moderniteit. De schilderkunstige streken zijn levendig en de kleuren krachtig, wat de aanwezigheid van een sterke emotionele lading uitdrukt. Het speelt met het idee van tijd en beweging, en wekt een gevoel op dat in jouw ruimte een energieke en doordachte atmosfeer zal brengen. Ik nodig je uit om je eigen verbinding en interpretatie te vinden in deze dans van snelheden en werelden. Dit werk kopen als steun voor mijn strijd  >>  

Zwaar lijden

2016

Is de mens de gesel van de planeet?
In mijn expressieve werk heb ik acrylverf gebruikt om diepgaande emoties na te streven. Het is een intens kunstwerk dat de zwaarte van emoties verkent. Elke penseelstreek vertelt het verhaal van strijd en overweldigende gevoelens. Mijn schilderijen nodigen uit tot reflectie en geven ruimte aan de energie van passie en de menselijke ervaring. Dit werk kopen om mij te ondersteunen in mijn strijd >>    

Triestheid

2015

In dit expressionistisch schilderij heb ik met acrylverf gespeeld om diepe emoties te verkennen. De penseelstreken zijn intens en expressief, bedoeld om de kijker te raken met een golf van gevoel. Elke kleur en lijn is een weerspiegeling van passie en gemoedstoestand. Dit kunstwerk brengt een levendige energie in elke ruimte, een gesprekstuk dat emoties opwekt en aanmoedigt tot reflectie. Dit werk kopen om mij te ondersteunen in mijn strijd >>

Op het einde

2014

In deze semi-abstracte acryl op papier heb ik een emotionele menselijke ervaring vastgelegd te midden van een vlaag van levendige streken en schaduwen. De vermenging van kleuren is opzettelijk en weerspiegelt de complexiteit in onszelf. Mijn bedoeling was om introspectie en de overpeinzing van het bestaan over te brengen. Dit werk pulseert met leven, brengt een dynamische energie in elke ruimte en nodigt kijkers uit om de diepten van hun eigen emoties te verkennen. Koop dit werk om mij te ondersteunen in mijn strijd >>

Brutale jongeren

2013

In dit expressieve acrylschilderij heb ik de rauwe emotie van jeugdige energie en onstuimigheid vastgelegd. De dynamische penseelstreken en levendige contrasten roepen een gevoel van beweging en passie op. Dit werk is een viering van de ongetemde geest en laat een blijvende indruk achter. Het zal ongetwijfeld een krachtige aanwezigheid en een vleugje rebellie in elke ruimte brengen. Dit werk kopen om mij te ondersteunen in mijn strijd >>

De enige god

2009

In dit expressieve schilderij heb ik met acrylverf diepe emoties en dynamische interacties gevangen. De krachtige penseelstreken en levendige kleuren reflecteren de passie en energie die ik voelde tijdens het creëren. Mijn doel was om een werk te scheppen dat de kijker uitnodigt om de onderliggende emoties en de complexiteit van menselijke verbindingen te overwegen. Dit kunstwerk zal ongetwijfeld een levendige en expressieve sfeer in elke ruimte brengen. Dit werk kopen om mij financieel te ondersteunen in mijn strijd tegen het onrecht aangedaan>>  >>  

Hebzucht

2002

In dit expressieve schilderij vang ik de heftige emoties van begeerte met gedurfde, haastige penseelstreken in acryl. De kleuren klotsen in een wilde dans, symboliserend hoe verlangen ons kan verteren en vervormen. Het brengt een intense energie in elke ruimte, een constante herinnering aan de hartstocht en de gevolgen van ons hebzucht. Dit kunstwerk is een emotionele ervaring, een gesprek dat start zodra je de kamer binnenloopt. Dit werk kopen om mij te ondersteunen in mijn strijd tegen het onrecht aangedaan>>

Donker vooruitzicht

2000

In dit levendige expressionistische schilderij heb ik met passie en dynamiek gewerkt, spelend met de kracht van kleur en vorm om een diepgaande emotie uit te drukken. De acrylverf is royaal en impulsief aangebracht, wat zorgt voor een gelaagdheid die je blik vasthoudt en je meeneemt in een verkenning van zowel de chaos als de harmonie in de abstractie. Het zal een energieke en emotionele aanwezigheid in elke ruimte brengen. Dit werken kopen als steun in mijn strijd tegen onrecht >>

Behoefte aan licht

2013

Voel de diepte. Mensen dragen lichten. Mensen worden lichten. Licht is hoop, opstijgend uit de duisternis in het licht. Social media en media in het algemeen zijn te negatief, het maakt mensen hard. We hebben meer licht nodig. Koop dit werk als ondersteuning voor mijn strijd  >>

Buitengesloten - geen ingang

2024

Dit jonge meisje is het kind van de rekening, zoals zovelen. Helaas zit ze gevangen in de kou aan de grens tussen twee landen, buiten in eindeloze bossen met andere medevluchtelingen met hetzelfde lot in de rug. Haar enige troost is het vuur dat brandt, haar verwarmt en haar licht brengt. Een van de vele slachtoffers van gewetenloze tirannen, manipulatoren. Een mensheid zonder scrupules, zonder toekomstperspectief.
Of, zoals Goya het in zijn tijd zag, 'desastres', de mens die de wereld en zijn medemensen vernietigt, die niet verder kunnen komen dan de dierlijke status. Onze tijd heeft 200 jaar later weinig verbetering gebracht... De wereld is verdeeld, over de mensheid wordt weinig gesproken. Wat als je klem zit tussen de fronten? De bittere conclusie van een hedendaagse realiteit. Dit is een van mijn verzamelde beelden: een 21e-eeuwse herinnering aan de gebeurtenissen van de tijd die mijn visie, waarmee ik werk, onderstreept, gegoten in een verteerbare vorm. Zal er ooit vooruitgang zijn of zal de mensheid zichzelf vernietigen? Koop dit werk om mij te steunen in mijn strijd >>

Symbool van licht

2013

Een vrouw die zichzelf zelfverzekerd toont door zichzelf te verlichten. De symboliek is hier erg sterk. Koop dit werk ter ondersteuning van de strijd  >>  

Hongerig kind

2022

In dit stuk heb ik mijn hart gestort in het vastleggen van de diepte van de emotie die resoneert met de intensiteit van de menselijke ervaring. Wervelende penseelstreken van koele blauwe en spierwitte tinten creëren een dynamische achtergrond, die de warmte en kwetsbaarheid van de centrale figuur benadrukt. De combinatie van abstractie en realisme spreekt tot de contrasterende krachten binnen de strijd van het leven. Dit schilderij is een belichaming van veerkracht te midden van chaos en nodigt uit tot reflectie en een diepgaande verbinding in elke ruimte waarin het zich bevindt. Koop dit werk als ondersteuning in mijn strijd >>

Ik zocht voedsel maar vond alleen maar stenen

2022

In mijn semi-abstracte schilderij, gemaakt met acrylverf, heb ik het rauwe emotie en de strijd van het leven gevangen. De penseelstreken en kleurenkeuze weerspiegelen de intense zoektocht naar voeding in een onvruchtbare wereld. Dit werk zal een krachtige dynamiek en een diepgaande boodschap aan jouw ruimte toevoegen, en nodigt de kijker uit tot reflectie over doorzettingsvermogen en hoop in tijden van ontbering. Koop dit werk als ondersteuning in omijn strijd >>  

Hades 01

2021

Overal vuur. Mensen verlangen naar het licht, dat hen weer vrijheid zal geven. In de Griekse mythologie is het verhaal anders.
Waarom gebeurt dit allemaal. Dit werk maakt deel uit van een trilogie. Ondersteun mij met dit werk aan te kopen >> Hier de blogtekst over de Hades van deze tegenwoordige tijd : de 21e eeuw >>

Hades 02

2021

In deze levendige acrylcreatie ontketende ik een symfonie van emoties op papier, waarmee ik de abstracte maar figuratieve diepten van de onderwereld opriep. Met krachtige penseelstreken en een gedurfd palet probeerde ik de complexe dans tussen schaduw en verlichting vast te leggen, waar vluchtige momenten van heldere warmte zich vermengen met het koele gefluister van de vergetelheid. Dit stuk straalt een dynamische energie uit die belooft elke ruimte te verlevendigen en kijkers uit te nodigen voor een contemplatief verhaal dat ebt en stijgt als de getijden van passie en denken. Ondersteun mij met dit werk aan te kopen >> Hier de blogtekst over de Hades van deze tegenwoordige tijd : de 21e eeuw >>

Hades 03

2021

In dit expressieve stuk heb ik intense emoties gekanaliseerd via semi-abstracte vormen, waarbij ik gebruik maakte van de levendige kracht van acrylverf op papier. Ondergedompeld in de krachtige dans van schaduw en licht, pulseert het kunstwerk met de contrasten van het leven en vertelt het met elke slag een verhaal over verborgen diepten. Het is een visuele symfonie die bedoeld is om uw ruimte te doordrenken met dynamische energie en tot nadenken stemmende schoonheid. Ondersteun mij met dit werk aan te kopen >> Hier de blogtekst over de Hades van deze tegenwoordige tijd : de 21e eeuw >>

Gevangenen in een doos - is er een toekomst voor hen.

2003

In dit semi-abstracte acrylschilderij heb ik mijn energie gestoken in het weergeven van een gecondenseerde menselijke ervaring, gegroepeerd binnen begrenzingen die zowel beschermen als beperken. Het spel van licht en schaduw op de figuren zet aan tot een dialoog over gemeenschap en isolement. Als je dit werk in je ruimte verwelkomt, nodig je uit om na te denken over eenheid en grenzen, met een emotionele energie die aanzet tot conversatie en contemplatie. Ondersteun mij met dit werk aan te kopen >>  

Ik wil weer kunnen dansen

2022

In dit semi-abstracte acrylwerk komt mijn passie voor beweging en emotie samen. De penseelstreken en kleuren dansen op het canvas, vangen de vurige ziel van de menigte. Het is een hommage aan de innerlijke drang om ons vrij te uiten en verbinding te vinden, een energieke uitnodiging om weer te dansen en elke ruimte te vullen met levenslust. Mijn levensloop en andere informatie >> Ondersteun mij met dit werk aan te kopen >>  

De 21e eeuw

2019

In dit levendige semi-abstracte acrylschilderij heb ik de dynamische essentie van onze complexe tijd weergegeven. Het samenspel van felle kleuren en gestructureerde streken vangt de kakofonie van emoties en interacties en weerspiegelt onze onderling verbonden levens. Dit werk spreekt tot de ziel van de kijker en weerspiegelt de veerkracht van de menselijke geest temidden van uitdagingen. Het voegt een opwindende sfeer toe aan elke kamer, die aanzet tot diepe reflectie en een stimulerend gesprek. Ondersteun mij met de aankoop van dit werk >>

Bedreigd

2022

In dit semi-abstracte acrylschilderij heb ik emoties vastgelegd in levendige streken en expressieve kleuren. De figuren en vormen vervlechten om een gevoel van urgentie en gemeenschappelijke ervaring te wekken. Met elke penseelstreek zoek ik het spanningsveld tussen angst en hoop. Dit werk zal een dynamische en doordachte energie in elke ruimte brengen, een blijvende impressie van reflectie en verbinding achterlatend. Mijn levensloop en andere informatie >> Ondersteun mij met dit werk aan te kopen >>    

De wens om te ontsnappen

2020

Waarom is de vrijheid belangrijker dan je gezondheid? Mensen zijn agressiever als ze zich in een menigte bevinden. Zelfs hele jonge mensen gedragen zich niet meer. Mijn levensloop en andere informatie >> Dit werk kopen om mij te ondersteunen in mijn strijd >>      

Gewonde man

2020

Een oude man ligt gewond op de voorgrond. Zijn leefomgeving is totaal ontwricht - opgeblazen - verwoest door terreur. Dit beeld is een weergave van een hedendaags fenomeen, zoals dat vaker voorkomt in oorlogs- of bedreigde gebieden. Plotseling wordt de wereld waarin we leven weggeblazen. Het beeld symboliseert tegelijkertijd de hulpeloosheid van de mens - zijn eenzaamheid - het onrecht dat hem wordt aangedaan. Vooral aan ouderen en kinderen. De plotselinge ineenstorting van zekerheden. Dit is het bestaan van de mens - alles kan elke dag veranderen. Mijn levensloop en andere informatie >> Ondersteun mij met de aankoop van dit werk >>

Masquerade

2020

Nu gebruiken we het masker tegen een virus. Voordat dit probleem van de pandemieën begon, liepen er in Azië veel mensen rond met maskers. Maar niet als bescherming tegen luchtvervuiling. Wanneer zullen we in het Westen hiermee stoppen? Mijn levensloop en andere informatie >> Ondersteun mij met dit werk aan te kopen >>

Nieuwe kledingsstukken

2020

Een foto van het plotseling verschijnen van gemaskerde mensen in de loop van 2020. Het straatbeeld is veranderd en is tot nu toe niet afgeschaft. Drie vrouwen dragen het ongecompliceerd elegant als een soort accessoire dat onherroepelijk is. Het roept een soort saamhorigheid op. Hun lot is voor elk van hen hetzelfde, ongemakkelijk - stilletjes geaccepteerd en verenigd. Mijn levensloop en andere informatie >> Ondersteun mij met dit werk aan te kopen >>

Vluchten in de nacht

2020

  In deze wervelwind van kleuren en emoties heb ik acrylverf gebruikt om een semi-abstract schilderij te maken dat pulseert met de tumultueuze energie van ontsnappen onder een schemerige hemel. De haastige penseelstreken en caleidoscopische tinten drukken een urgentie uit, een beweging door schaduwen en vervagend licht. Het is een visuele verkenning van het zoeken naar troost te midden van chaos, een momentopname van veerkracht in beweging. Dit werk zal elke ruimte doordrenken met de dynamische levendigheid van moed en de aangrijpende schoonheid van doorzettingsvermogen. Wie is Gabriëlla Cleuren?>> Ondersteun mij met de aankoop van dit werk >>

Geroofd

2023

Een jonge vrouw, die haar baby moet afstaan door de omstandigheden waarin ze zich bevindt. Een aanslag op de menselijkheid. Hulp id beter dan roof. Maar helaas.... Ondersteun mij met de aankoop van dit werk >>

Hun huis verdwijnt

2023

Allusie op de hedendaagse werkelijkheid voor vele mensen; klimaatveranderingen en de katastrofes  die dat meebrengt : omringen van water waardoor hun huis verdwijnt, zij dakloos worden.  De emotionele drukking op het gezicht van de jonge vrouw toont haar onmacht. Ondersteun mij met de aankoop van dit werk >>

Indignados

2015

Dit beeld werd samengesteld na vele protesten van jongeren omwille van ontevredenheid over het verloop van hun leven en hun vooruitzichten . Er was een oudere 91 jaar : Stephane Hessel , Fransman van Duitse oorsprong , die hen aanzette zich te weren en zich niet in de hoek te laten drukken. "Indignez vous". Deze beweging is al bezig van 2015 toen ik er een schilderij aan wijdde en kent nu een dramatische uitbreiding door het gevaar voor vernietiging van onze planeet, of beter van de levende wezens erop. Brengt dit de nodige evolutie naar een ander tijdperk , met bewust denken? Ontmoet Gabriëlla in haar studio 2022 >>  

Gezichtsloze droefheid

2012

Wie is Gabriëlla Cleuren? >> Vluchtelingen - moeder en kind verdwijnen in de bloedrode nacht - zonder gezicht - zonder toekomst. Ze dwalen rond.     Dit werk kunt u kopen om mij financieel te ondersteunen in mijn strijd tegen het onrecht >>

Indignados

2011

Meer werken uit de reeks "Brave new old Worlds 2011" >> Ontmoet Gabriëlla in haar studio 2022 >>
Jongeren zijn ontevreden, hebben geen toekomst. Vermaken zich met onrust. Een hedendaags verschijnsel. Meer werken uit de serie "Brave new old Worlds" in "Gabriella's Art World"