Galerie

Zie wat er speelt. Als schilder heb ik een sterke eigen visie op mijn  tijd en verbeeldt die in mijn werk. Het is niet decoratief.  Van de evolutie in de wereld poog ik een getuigenis af te leggen. Mijn werk is de 21e eeuw en wat daaraan belangrijk is. Mijn tijd. Uw tijd.

uit 2000 tot 2021 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Eindelijk weer samen

Eindelijk weer samen

2021

Een vrolijk lichtend beeld van samenzijn met één jong figuur met brandende gekeurde fakkels op de voorgrond, die de vreugde lijkt te orkestreren en samenhoudt : een wensbeeld voor 2022.

Dubbel licht

Dubbel licht

2009

Deze vrouw knielt, houdt haar dubbellicht omhoog. Donkere schaduwen bewegen op de achtergrond. Zij is als een baken in de duisternis. Detail 01 Detail 02 Detail 03 Detail 04 Detail 05  

Paradox

Paradox

2004

Een Amerikaanse moslima stelt zich vragen over haar identiteit. Is ze volbloed Amerikaanse of enkel moslima. Wordt zij geaccepteerd in dat land dat zich toch beroept op zijn verscheidenheid? Haar licht dat ze opsteekt is enkel symbolisch. Detail 01 Detail 02 Detail 03 Detail 04

Gewonde man

Gewonde man

2020

Een oude man ligt gewond op de voorgrond. Zijn leefomgeving werd totaal verstoord - opgeblazen - vernield door terreur - door ontploffing.
Dit beeld is een weergave van een hedendaags fenomeen, zoals het vaker in oorlogs- of bedreigde gebieden voorkomt. Plots wordt de leefwereld weggeblazen. Het beeld symboliseert gelijktijdig de hulpeloosheid van de mens - zijn eenzaamheid - het onrecht hem aangedaan. Vooral aan ouderlingen en kinderen.  Het plots ineenstorten van zekerheden.
Zo is het bestaan van de mens - alles kan iedere dag veranderen.

Nieuwe outfit

Nieuwe outfit

2020

Een beeld van het plotse verschijnen van gemaskerde mensen in de loop van 2020. Het straatbeeld veranderde en is tot nu toe niet opgeheven. Drie vrouwen dragen het ongecompliceerd elegant als een soort accessoire dat nu eenmaal onherroepelijk is. Het roept een soort saamhorigheid op. Het lot is voor elk van hen hetzelfde, ongemakkelijk - stil aanvaard en verbindt.

Eeuwige feesten

Eeuwige feesten

2017

Evenementen , vandaag een hele industrie. De maarschappij organiseert ze voortdurend. Daar is niets mis mee, maar het is vaak het enige plezier dat rest. Het is als een drug, die het normale menselijke gedrag vervangt van samenzijn met familieleden en genieten van de diepe menselijke gevoelens die verband houden met sociale aspecten van het leven : samenzijn, elkaar helpen te genieten van de stilte en het geluk van een familie, samen dingen doen. Sommige jongeren leven van gebeurtenis tot gebeurtenis en ontwikkelen een gedrag dat krankzinnig is. Meer werken uit de tentoonstelling "Reflecties 2020" >> Dit werk is ook op Singulart >> #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues  

Niet het paradijs

Niet het paradijs

2017

Een beeld van de hoop die niet waar wordt. . Eenzaam staat het kind voor de toegang en denkt dat het het paradijs bereikt heeft . Plots sluiten veel obstakels de weg naar zijn droom af.Dee ontnuchtering! Hoe vreselijk! Dit werk is ook op Singulart >> #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues

Zoals het zou moeten zijn

Zoals het zou moeten zijn

2015

Zelfs tussen de stukken van allerlei, is het mogelijk een klein dansje te doen met heel veel plezier. Het ene kind is gebrekkig maar wordt ondersteund door het gave kind. De vreugde van vriendschap is groter en overwint ieder gebrek.  Meer werken uit de tentoonstelling "Reflecties 2020" >> #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues  

Syrische nomaden 01

Syrische nomaden 01

2014

Verjaagden zonder doel dolend. Je land verlaten zonder enig perspectiief van waar je heen moet, maakt je tot nomade.Je draagt ​​alleen die bezittingen die je nodig hebt. Meestal wordt de smartphone niet vergeten. #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues

Nutteloos stel mensen

Nutteloos stel mensen

2008

Door dit besef willen mensen een betere toekomst zien, dankzij internet worden we niet alleen meer verkeerd geïnformeerd, maar met enige moeite worden we beter geïnformeerd. Ze willen ontsnappen aan de onderdrukking. Dit zorgt voor onrust. Vaak is het alleen de hoop op beter, de droom die hen wegduwt van de onleefbaarheid. De beelden waarop deze schilderijen zijn gebaseerd zijn knipsels van kranten en tijdschriften en beelden van onze tijd, opstanden en migraties van de 21e eeuw. Dit werk is ook op Singulart >> #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues

Licht en donker

Licht en donker

2001

Licht is een voorwaarde om te zien. Het is zo vanzelfsprekend dat we ons zelden ervan bewust zijn .Het maakt zichtbaar maar blijft zelf onopgemerkt. Nochtans is het voor de kunstenaar een beeldend middel dat zij of hij  stuurt of een gegeven waar zij of hij  zich veelvuldig naar richt in het werk en in de waarneming, omdat het sfeerbepalend is en aldus aan de kijker iets meedeelt of gewoon overbrengt, zonder dat die zich ervan bewust wordt. Het voelt goed aan.  Het geeft helderheid, klaarheid en is drager van oude archetypische betekenis die ieder mens van gelijk welke cultuur intuitief aanvoelt. Het staat voor reinheid , goedheid, oprechtheid, waarheid , spiritualitei, eenvoud en bescheidenheid, kracht, wijsheid en schoonheid, kortom voor het goddelijke. Het is dus zeer positief bezet. Was te zien op de tentoonstelling Reflecties 2020 Meer werken uit de serie "Het licht - Symbolisch" >> #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues

Vechten voor een toekomst

Vechten voor een toekomst

2001

In de banlieus in Parijs ontaardde  vreselijke  onrust onder de jongeren die geen perspectief zagen en niet door de maatschappij geaccepteerd werden. De onrust leidde tot brandstichten , verzet en revolte en kwam niet tot een oplossing, maar leidde ook later nog tot ontaarding. Alle mensen, zeker jongeren  willen een  plaats in de maatschappij en respect als mens, een toekomst een menswaardig bestaan!                dit  Meer werken uit de tentoonstelling "Reflecties 2020" >> Dit werk is ook op Singulart >> #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues    

Concurrentie.  De wens om te ontsnappen

Concurrentie. De wens om te ontsnappen

2020

Competitie ten top. De wedijver tussen mensen voert zeker in de volkssport nr 1, voetbal , tot mooie, gelaagde beelden. Hoog , hoger , hoogst en daarbovenop nog de bal die ver boven de mensen uitschiet, maar met dollartekens op Je mag het verder invullen! Werk getoond op Singulart >> #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues

De wereld vandaag 01

De wereld vandaag 01

2019

De wereld vandaag is niet positief ingevuld . Vuur, doden, groen dat aan het verdwijnen is. Is dat wat we onze kinderen en kleinkinderen nalaten? Hopelijk kan de wereld nog gered worden.Er is bewustwording gevraagd. Zoek op het beeld een dubbelbeeld! #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues

Toekomst

Toekomst

2017

Het mijmeren van de vader over zijn kind .Is er een toekomst voor hem? Maar gunstige omstandigheden zijn daarbij een voorwaarde. Is er hoop voor onze kinderen ? Bij deze vader is dit alsnog de vraag. Precaire toestanden, oorlog en armoede ,veelvuldig op de wereld verspreid zijn geen voedingsbodem voor perspectief. #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues

Menselijkheid

Menselijkheid

2015

Een mens gedraagt ​​zich als een goed mens. Je medemens die gewond is naar een veilige plaats dragen.Het schijnt vandaag achterhaald,. Dat wat vanzelfsprekend is wordt nu omgedraaid. Is de mensheid ontaard ? Waarom wordt dit niet door meer mensen gedaan? Hier een goed voorbeeld waarbij dit niet als een probleem wordt gezien. #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues

Vergiftigde lucht

Vergiftigde lucht

2021

Dit is waarschijnlijk ons ​​lot voor de toekomst. Alleen het gezicht van degenen die dicht bij je staan, kun je bekijken. Alle anderen moeten een masker dragen voor de pandemische lucht, de door virussen vergiftigde lucht . Is dit echt onze toekomst? #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues  

Indignados

Indignados

2015

Dit beeld werd samengesteld na vele protesten van jongeren omwille van ontevredenheid over het verloop van hun leven en hun vooruitzichten . Er was een oudere 91 jaar : Stephane Hessel , Fransman van Duitse oorsprong , die hen aanzette zich te weren en zich niet in de hoek te laten drukken. "Indignez vous". Deze beweging is al bezig van 2015 toen ik er een schilderij aan wijdde en kent nu een dramatische uitbreiding door het gevaar voor vernietiging van onze planeet, of beter van de levende wezens erop. Brengt dit de nodige evolutie naar een ander tijdperk , met bewust denken? Meer werken uit de tentoonstelling "Reflecties 2020" >> #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues  

Straat Strijder 01

Straat Strijder 01

2017

Arme mensen hebben geen middelen van verweer. Geen wapens - gebruiken dolken en olietonnen als schild. Weerloosheid in hun  verzet. Meer werken uit de serie "Brave new old Worlds" in "Gabriella's Art World" Dit werk is ook op Singulart >> #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues

Straat Strijder 02

Straat Strijder 02

2017

Arme mensen hebben geen middelen van verweer. Geen wapens - gebruiken dolken en olietonnen als schild. Weerloosheid uit verzet. Meer werken uit de serie "Brave new old Worlds" in "Gabriella's Art World" Dit werk is ook op Singulart >> #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues

Straat Strijder 03

Straat Strijder 03

2017

Arme mensen hebben geen middelen van verweer. Geen wapens - gebruiken dolken en olietonnen als schild. Weerloosheid uit verzet. Meer werken uit de serie "Brave new old Worlds" in "Gabriella's Art World" Dit werk is ook op Singulart >> #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues

Alleen vrouwen helpen vrouwen

Alleen vrouwen helpen vrouwen

2000

Een oudere vrouw ontfermt zich over een jonge moeder met haar kind. Onrustige schildering is een aangewende techniek aan computervormgeving gelinkt die de onrust in de maatschappij reflecteert in de vormgeving. Toch staat het menselijke, de solidariteit hier centraal. Een oudere vrouw die het voor moeder en kind opneemt. Meer werken uit de serie "Brave new old Worlds" in "Gabriella's Art World" Dit werk is ook op Singulart >> #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues  

In beweging

In beweging

2019

De vele protesterenden  trekken voorbij. Onvrede in de maatschappij uit zich veelvuldig en herhaald in revolutionair aandoende stoeten. Het houdt  niet op in deze onrustige tijden van omwenteling en maatschappelijke veranderingen. Groei naar iets nieuws of ondergang? Meer werken uit de serie "Brave new old Worlds" in "Gabriella's Art World" Dit werk is ook op Singulart >> #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues

Is er een kans voor ons

Is er een kans voor ons

2015

De vraag die vluchtelingen zich stellen bij hun aankomst in het Westen. De antwoorden zijn meestal negatief, omdat veel mensen denken dat zij geen vluchtelingen zijn. Meer werken uit de serie "Brave new old Worlds" in "Gabriella's Art World" Dit werk is ook op Singulart >> #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues

Macht van de straat 01

Macht van de straat 01

2015

Toen al (2015) werd een trend van intensief gebruik van de openbare ruimte zichtbaar voor mij. Mensen verplaatsten zich in massa om lucht te geven aan hun verzuchtingen. Ofwel werd en de stad, pleinen en straten geclaimd als eventruimte, het publiekstheater van het leven, met veel gedruis lawaai en onrust. Feest of bedreiging ?  Meer werken uit de serie "Brave new old Worlds" in "Gabriella's Art World" #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues

Nachtelijke zielen

Nachtelijke zielen

2015

Zijn een kritiek op de immer aangroeiende massa's s-avonds en overdag. Teveel mensen worden een probleem. Meer werken uit de serie "Brave new old Worlds" in "Gabriella's Art World" #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues

Droefheid zonder gezicht

Droefheid zonder gezicht

2012

Vluchtelingen - moeder en kind verdwijnen in de bloedrode nacht - zonder gezicht - zonder toekomst. Ze dwalen rond. Meer werken uit de serie "Brave new old Worlds" in "Gabriella's Art World" #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues

Indignados

Indignados

2011

Jongeren zijn ontevreden, hebben geen toekomst. Vermaken zich met onrust. Een hedendaags verschijnsel. Meer werken uit de serie "Brave new old Worlds" in "Gabriella's Art World" #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues

Ontgoocheld

Ontgoocheld

2007

Deze jonge man drukt de ontgoocheling uit over zijn bestaan , over zijn  toekomst - zijn perspectief en over de gebeurtenissen in zijn tijd. Meer werken uit de serie "Brave new old Worlds" in "Gabriella's Art World" Dit werk is ook op Singulart >> #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues