Zie wat er speelt. Als schilder heb ik een sterke eigen visie op mijn  tijd en verbeeldt die in mijn werk. Het is niet decoratief.  Van de evolutie in de wereld poog ik een getuigenis af te leggen. Mijn werk is de 21e eeuw en wat daaraan belangrijk is. Mijn tijd. Uw tijd.

uit 2000 tot 2021 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Tsjetsjenië, waar zijn de protesten

2006

Geen protesten indertijd voor de gruwelijkheden. Een binnenlandse aangelegenheid ? Vroeger leerde je in religieonderricht  altijd dat je voor de weerlozen moest opkomen, nu schijn je hen te moeten vernietigen ??? Is dit het eind der mensheid?

Gered

2005

Kind gered uit bombardering, symbolisch voor : het leven gaat voort, moet beschermd worden. Allemaal beelden van oorlogen door Rusland gevoerd maar waar overheen gezien werd, of niet ernstig genomen. De afslachting uit hebzucht is al vele jaren bezig , maar omdat het niet om de Westerse wereld ging werd er nauwelijks protest aangetekend, maar de bedreiging was reëel en nam voortdurend toe. Zijn we nu bij totale vernietiging aanbeland door onverschilligheid of gebrek aan inzicht ?

Uitgeroeid

2000

Dit beeld zien we opnieuw, het beeld van een hoop uitgeroeide mensen. Ik schilderde het in 2000naar aanleiding van de brutale Tsjetsjeense oorlog: een aanklacht tegen de menselijkheid.

Voor hen geen protesten

2000

Dit beeld werd door mij in 2000 geschilderd als wrok en waarschuwing tegen zoveel onrecht in de 21e eeuw. De dreiging nam toen al duidelijke vormen aan voor de mensheid, waarvan vele kinderen en vrouwen, als gijzelaars en slachtoffers en werd in de loop der jaren vele malen herhaald. Het uitblijven van protest, de straffeloosheid en onverschilligheid leidde tot de oorlog die we vandaag hebben. Het patroon was steeds hetzelfde. Was dit het oefenterrein voor de agressor? Niet meer van deze tijd ? Zeker wel! 

Geel ongenoegen - protest

2019

Gele hesjes zijn de doorgedreven vormen van het abstracte. Revolutie.

Rouw

2002

Dit beeld werd door mij in 2002 geschilderd als wrok en waarschuwing tegen zoveel onrecht in de 21e eeuw. De dreiging nam toen al duidelijke vormen aan voor de mensheid, waarvan vele kinderen en vrouwen, als gijzelaars en slachtoffers en werd in de loop der jaren vele malen herhaald. Het uitblijven van protest, de straffeloosheid en onverschilligheid leidde tot de oorlog die we vandaag hebben. Het patroon was steeds hetzelfde. Was dit het oefenterrein voor de agressor? Niet meer van deze tijd ? Zeker wel!

Eindelijk weer samen

2021

Een vrolijk lichtend beeld van samenzijn met één jong figuur met brandende gekeurde fakkels op de voorgrond, die de vreugde lijkt te orkestreren en samenhoudt : een wensbeeld voor 2022.

Geel ongenoegen 01

2019

Gele hesjes zijn de doorgedreven vormen van het abstracte.

Ontsnappen

2021

Chaos bij anarchie ; vlucht die abstract wordt.                

Geel ongenoegen 03

2019

Gele hesjes zijn de doorgedreven vormen van het abstracte.

In beweging

2019

Is dit het nieuwe publiek van vandaag. Rondlopen zonder kennis van hun omgeving. De vele protesterende trekken voorbij. Hopelijk zal dit in de toekomst veranderen. Maar het menselijk ras is een zeldzaam model.

Straatvechter 01

2017

Arme mensen hebben geen middelen van verweer. Geen wapens - gebruiken dolken en olietonnen als schild. Weerloosheid uit verzet.

Gewonde man

2020

Een oude man ligt gewond op de voorgrond. Zijn leefomgeving werd totaal verstoord - opgeblazen - vernield door terreur - door ontploffing.
Dit beeld is een weergave van een hedendaags fenomeen, zoals het vaker in oorlogs- of bedreigde gebieden voorkomt. Plots wordt de leefwereld weggeblazen. Het beeld symboliseert gelijktijdig de hulpeloosheid van de mens - zijn eenzaamheid - het onrecht hem aangedaan. Vooral aan ouderlingen en kinderen.  Het plots ineenstorten van zekerheden.
Zo is het bestaan van de mens - alles kan iedere dag veranderen.

Straatvechter 02

2017

Arme mensen hebben geen middelen van verweer. Geen wapens - gebruiken dolken en olietonnen als schild. Weerloosheid uit verzet.

Nieuwe outfit

2020

Een beeld van het plotse verschijnen van gemaskerde mensen in de loop van 2020. Het straatbeeld veranderde en is tot nu toe niet opgeheven. Drie vrouwen dragen het ongecompliceerd elegant als een soort accessoire dat nu eenmaal onherroepelijk is. Het roept een soort saamhorigheid op. Het lot is voor elk van hen hetzelfde, ongemakkelijk - stil aanvaard en verbindt.

Straatvechter 03

2017

Arme mensen hebben geen middelen van verweer. Geen wapens - gebruiken dolken en olietonnen als schild. Weerloosheid uit verzet.

Eeuwige feesten

2017

Evenementen , vandaag een hele industrie. De maarschappij organiseert ze voortdurend. Daar is niets mis mee, maar het is vaak het enige plezier dat rest. Het is als een drug, die het normale menselijke gedrag vervangt van samenzijn met familieleden en genieten van de diepe menselijke gevoelens die verband houden met sociale aspecten van het leven : samenzijn, elkaar helpen te genieten van de stilte en het geluk van een familie, samen dingen doen. Sommige jongeren leven van gebeurtenis tot gebeurtenis en ontwikkelen een gedrag dat krankzinnig is. Meer werken uit de tentoonstelling "Reflecties 2020" >> Dit werk is ook op Singulart >> #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues  

Is er een kans voor ons?

2015

De vraag die vluchtelingen zich stellen wanneer zij in het Westen aankomen. De antwoorden zijn meestal negatief, omdat veel mensen denken, dat zij geen vluchtelingen zijn.

Macht van de straat

2015

Toen al (2015) werd een trend van intensief gebruik van de openbare ruimte zichtbaar voor mij. Mensen verplaatsten zich in massa om lucht te geven aan hun verzuchtingen. Ofwel werd de stad, pleinen en straten geclaimd als eventruimte. De volgend stap zal een toegangsticket daartoe zijn, zoals het theater : het publiekstheater van het leven.  

Zoals het zou moeten zijn

2015

Zelfs tussen de stukken van allerlei, is het mogelijk een klein dansje te doen met heel veel plezier. Het ene kind is gebrekkig maar wordt ondersteund door het gave kind. De vreugde van vriendschap is groter en overwint ieder gebrek.  Meer werken uit de tentoonstelling "Reflecties 2020" >> #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues  

Nachtelijke zielen 01

2015

Zijn een kritiek op de immer aangroeiende massa's s-avonds en overdag. Teveel mensen worden een probleem.

Nutteloos stel mensen

2008

Door dit besef willen mensen een betere toekomst zien, dankzij internet worden we niet alleen meer verkeerd geïnformeerd, maar met enige moeite worden we beter geïnformeerd. Ze willen ontsnappen aan de onderdrukking. Dit zorgt voor onrust. Vaak is het alleen de hoop op beter, de droom die hen wegduwt van de onleefbaarheid. De beelden waarop deze schilderijen zijn gebaseerd zijn knipsels van kranten en tijdschriften en beelden van onze tijd, opstanden en migraties van de 21e eeuw. Dit werk is ook op Singulart >> #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues

Gezichtsloze droefheid

2012

Vluchtelingen - moeder en kind verdwijnen in de bloedrode nacht - zonder gezicht - zonder toekomst. Ze dwalen rond.

Concurrentie. De wens om te ontsnappen

2020

Competitie ten top. De wedijver tussen mensen voert zeker in de volkssport nr 1, voetbal , tot mooie, gelaagde beelden. Hoog , hoger , hoogst en daarbovenop nog de bal die ver boven de mensen uitschiet, maar met dollartekens op Je mag het verder invullen! Werk getoond op Singulart >> #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues

Indignado

2011

Jongeren zijn ontevreden, hebben geen toekomst. Vermaken zich met onrust. Een hedendaags verschijnsel.

De wereld vandaag 01

2019

De wereld vandaag is niet positief ingevuld . Vuur, doden, groen dat aan het verdwijnen is. Is dat wat we onze kinderen en kleinkinderen nalaten? Hopelijk kan de wereld nog gered worden.Er is bewustwording gevraagd. Zoek op het beeld een dubbelbeeld! #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues

Alleen vrouwen helpen vrouwen

2000

Een oudere vrouw ontfermt zich over een jonge moeder met haar kind. Onrustige schildering is een aangewende techniek aan computervormgeving gelinkt die de onrust in de maatschappij reflecteert in de vormgeving. Toch staat het menselijke, de solidariteit hier centraal. Een oudere vrouw die het voor moeder en kind opneemt.  

Menselijkheid

2015

Een mens gedraagt ​​zich als een goed mens. Je medemens die gewond is naar een veilige plaats dragen.Het schijnt vandaag achterhaald,. Dat wat vanzelfsprekend is wordt nu omgedraaid. Is de mensheid ontaard ? Waarom wordt dit niet door meer mensen gedaan? Hier een goed voorbeeld waarbij dit niet als een probleem wordt gezien. #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues

Ontgoocheld

2007

Deze jonge man drukt de ontgoocheling uit over zijn bestaan , over zijn  toekomst - zijn perspectief en over de gebeurtenissen in zijn tijd.  

Vergiftigde lucht

2021

Dit is waarschijnlijk ons ​​lot voor de toekomst. Alleen het gezicht van degenen die dicht bij je staan, kun je bekijken. Alle anderen moeten een masker dragen voor de pandemische lucht, de door virussen vergiftigde lucht . Is dit echt onze toekomst? #gabriellacleuren #painter #sculptor #singulart #bravenewoldworlds #virtualworldsadiary #filledemptinessuniqueworlds #objectsaworldofstatues