• De 21e eeuw: een oude en tegelijk nieuwe wereld.MANIFEST ter  verduidelijking van mijn uitgangspunt bij deze werken.

Wanneer je verschillende dingen op rijtjes zet, ben je aan het verzamelen. Ik verzamel al mijn hele leven. Verzamelen leidt tot inzicht waar één enkel werk niet toe kan leiden. Het tekent het traject van de afgelegde weg uit. Een afgelegde weg die vooraf niet te zien was maar slechts vorm krijgt uit een veelheid van aaneengeregen herinneringen. 

Mijn schilderijen bevatten mijn vaststellingen over mijn tijd. De werken over de tijdspanne 1990 – 2016 zijn samengebracht en kritisch geïllustreerd door de titels. De reeks wordt nog steeds aangevuld.

Het verhaal

Ik ben geboeid door het werk van Goya, die zich in zijn grafiek en zijn zwarte schilderijen vooral kritisch uitliet over zijn tijdsgenoten, herinneringen, getuigenissen van de oorlog tussen Spanje en Frankrijk in de 18e en 19e eeuw. Daarin stel ik paralellen vast met mijn eigen tijd. En ook over de 19eeuwe mentaliteit van intolerantie. Er is nauwelijks verbetering van de menselijke situatie, nu – 200 jaar later.
Oorlogen zijn talrijk en woekeren als plaatselijk vuur over onze planeet. Met gruwelijker gevolgen. Als in Bijbelse catastrofen vernietigt de mens zijn omgeving, zijn leefwereld, zijn bestaan, zijn medemens. Je hoeft maar beelden te verzamelen om dit te staven.

De uitwerking

Op basis daarvan is een installatie van mijn schilderijen gebouwd. Kan de mens überhaupt veranderen? Wat is daarvoor nodig? Hoe wordt empathie bij de mensheid ontwikkeld? De bijeengezochte beelden HERINNERINGEN UIT DE 21E EEUW zijn talrijk en overal terug te vinden. Profetische voorspellingen, getuigenissen van wraak, onderdrukking, blindheid, extreme hebzucht, ijdelheid, grootheidswaanzin, ontwrichting, samen met andere fenomenen zoals globalisering, mondialisering.
Het is dit materiaal uit de 21ste eeuw waarmee ik werk. Het is mijn tijd.

Mijn medium is schilderkunst, soms ook het object. Aangezien kunst transformatie is, wordt het beeld bewerkt. Het is het onwezenlijke van de werkelijkheid, in draaglijke vorm gegoten. Mijn techniek wordt daarbij ter ondersteuning ingezet. De toets is het creatieve medium en wordt in zover aangewend dat zij de leesbaarheid niet totaal ontwricht, maar desintegreert in verschillende gradaties. Bewust ingezet, soms tegen de rand der abstractie. Het medium wordt systematisch gehanteerd , maar ter bewaring van de emotie spontaan geschreven. De vormgeving is ondenkbaar zonder computervormgeving en daaraan gebonden. Het hedendaagse aspect zit ook daarin.
Maar het blijft altijd schilderen; een beeld van gelaagdheid door inhoud, vorm, kleur, toets, samengehouden.

© Gabriëlla Cleuren