Licht is een voorwaarde om te zien. Het is zo vanzelfsprekend dat we ons zelden ervan bewust zijn .Het maakt zichtbaar maar blijft zelf onopgemerkt. Nochtans is het voor de kunstenaar een beeldend middel dat zij of hij  stuurt of een gegeven waar zij of hij  zich veelvuldig naar richt in het werk en in de waarneming, omdat het sfeerbepalend is en aldus aan de kijker iets meedeelt of gewoon overbrengt, zonder dat die zich ervan bewust wordt. Het voelt goed aan.  Het geeft helderheid, klaarheid en is drager van oude archetypische betekenis die ieder mens van gelijk welke cultuur intuitief aanvoelt. Het staat voor reinheid , goedheid, oprechtheid, waarheid , spiritualitei, eenvoud en bescheidenheid, kracht, wijsheid en schoonheid, kortom voor het goddelijke. Het is dus zeer positief bezet.

Werken op singulart>>